Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Óraadói állás

2018.08.23

 

Szegedi Tankerületi Központ

                       

álláslehetőséget kínál

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola

balett tanár

munkakör betöltésére.

Az óraadói jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01-2019.06.30. –ig tartó óraadói jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balett oktatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 10. pontja alapján meghatározott, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész illetve az Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai gyakorlat

•         aktív előadó-művészeti tevékenység

•         szakmai elkötelezettség

•         szakmai együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló iratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás László intézményvezető nyújt, a 30/958-8912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/06219-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár. 

vagy

•         Elektronikus úton Kaszás László intézményvezető részére a stamisuli@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.